dankythuat : community for engineers

dankythuat là cộng đồng dành cho sinh viên khối ngành kỹ thuật

Với mong muốn kết nối các bạn sinh viên kỹ thuật trên khắp cả nước, chúng tôi kì vọng dankythuat sẽ là nơi để tất cả các bạn sinh viên có thể chia sẻ, trao đổi cùng nhau về những chủ đề mà các bạn quan tâm.

Cùng nhau, chúng ta xây dựng nên một cộng đồng dành riêng cho dân kỹ thuật.